Pogoji uporabe spletne trgovine

Izdelke in storitve, navedene v naslednjih pogojih, ponuja v prodajo:

MGF d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, davčna številka SI27553418 v nadaljevanju tudi "prodajalec" ali "www.mgftools.eu".

Dostop do spletne strani www.mgftools.eu in njeno uporabo urejajo ti pogoji uporabe.

Dostop do te spletne strani in uporaba ter nakup izdelkov, ki so na njej ponujeni, zahteva branje, poznavanje in sprejemanje teh pogojev uporabe ter pravilnika o zasebnosti.

MGF d.o.o. lahko spremeni ali posodobi te splošne pogoje uporabe ali njihov del. Spremembe in posodobitve splošnih pogojev uporabe bodo zavezujoče, ko bodo objavljene na spletnem mestu v tem oddelku.

Zato redno dostopajte do tega oddelka in preverite objavo morebitnih posodobitev.

Preberite Pravilnik o zasebnosti, ki velja tudi v primeru, ko uporabnik dostopa do www.mgftools.eu in uporablja določene storitve, vendar ne kupi ničesar. Pravilnik o zasebnosti vam pomaga razumeti, kako www.mgftools.eu zbira in uporablja vaše osebne podatke in za kakšen namen.

1. Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina te strani (informacije, logotipi, grafični elementi, zvoki, slike, blagovne znamke in kar koli drugega, objavljeno in / ali reproducirano) je last MGF d.o.o. ali je bilo vstavljeno in / ali uporabljeno z licenco / soglasjem relativnega lastnika .

Zato je prepovedano spreminjati, kopirati, razmnoževati, distribuirati, prenašati ali razširjati vsebino tega spletnega mesta, tudi delno brez dovoljenja. Nepooblaščena uporaba lahko pomeni kršitev zakonodaje o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in intelektualni lastnini na splošno ter sorodnih zakonih.

Ime “Mgf Tools” in logotip “Mgf Tools” sta registrirani blagovni znamki. Za uporabo teh blagovnih znamk je potrebno izrecno dovoljenje ali dovoljenje podjetja MGF d.o.o.. Nepooblaščena uporaba teh ali drugih blagovnih znamk bo preganjana v največji možni meri, ki jo zahteva zakon.

Prav tako je brez dovoljenja prepovedano kopiranje, sledenje ali uporaba programske opreme, ki se uporablja za upravljanje te strani in njenih izvornih kod.

2. Vsebina

MGF d.o.o. se obvezuje, da bo preverjal in posodabljal informacije na tem spletnem mestu, vendar ne more biti odgovoren za škodo, ki jo utrpijo odjemalske naprave zaradi dostopa, navigacije in prenosa vsebine tega spletnega mesta.

MGF d.o.o. si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni vsebino strani.

MGF d.o.o. si pridržuje pravico do začasne ali trajne prekinitve celotnega ali dela spletnega mesta, načinov uporabniškega dostopa in vsebine tega spletnega mesta. To pravico je mogoče uveljaviti iz kakršnega koli razloga in brez obvestila ali obveznosti posredovanja informacij uporabnikom, ki bodo posledično dolžni pregledati posodobitve navedene v tem razdelku.

3. Povezana spletna mesta

Spletno mesto www.mgftools.eu vsebuje hiperpovezave ("povezave").

Povezave do drugih spletnih mest nimajo nobene povezave z www.mgftools.eu in so namenjene izboljšanju uporabnikove izkušnje brskanja. MGF d.o.o. ne nadzoruje ali nadzira nobenega od teh zunanjih spletnih mest, njihove vsebine in uporabe, ki jo lahko tretje osebe uporabljajo v zvezi z zasebnostjo in obdelavo osebnih podatkov med uporabo spletne strani. MGF d.o.o. zato ni odgovoren za objave na teh spletnih mestih, zlasti za škodo, povzročeno med dostopom, navigacijo, medsebojno povezavo in prenosom vsebin s teh strani.

Uporabnika prosimo, naj bo pozoren na povezave do teh spletnih mest.

Aktiviranje povezav ne pomeni nobenega priporočila MGF d.o.o. za dostop in brskanje po teh spletnih straneh ali kakršno koli jamstvo za njihove vsebinske storitve in blago, ki jih ponujajo in prodajajo.

4. Uporaba spletnega mesta s strani uporabnikov

Nekatere funkcije, ki so na voljo na spletnem mestu, zahtevajo registracijo s strani uporabnika. Z registracijo in uporabo spletnega mesta se vsak uporabnik strinja, da bo navedel resnične in zakonite podake. MGF, d.o.o., Letališka 16, SI-1000 Ljubljana, Slovenija ne odgovarja za kakršno koli odgovornost, škodo in / ali stroške, ki lahko nastanejo zaradi vsebine, ki jo objavijo uporabniki.