Kontakt

Otisak

MGF, d.o.o.

Letališka cesta 16
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon.: +38614305123
E-pošta: info@mgftools.eu

Registrski sud: Ljubljana, Slovenija
Matični broj: 6896758000

Identifikacijski broj poreza na promet: SI27553418

Prodavatelj nije dužan niti spreman prisustvovati postupku rješavanja spora pred alternativnim tijelom za rješavanje sporova.